Su Kaynaklarının Korunması İçin Yapılması Gerkenler

  • İnsanlar da dahil pek çok canlıya hayat veren sulak alanların korunmasına yönelik politikalar geliştirilmeli ve bu alanların tahribatının önüne geçilmeli.
  • Su kıtlığı yaşayacağımız bir gelecekte tek sigortamız olan yeraltı sularının bugünkü kullanımı en az düzeye çekilmeli.
  • İstanbul’daki su ihtiyacının Melen’den gelmesi örneğindeki gibi bölgedeki su ihtiyacının giderilmesi için farklı bir bölgeden su alınması anlamına gelen havzalar arası su transferi son alternatif olarak düşünülmeli çevresel etkileri gözden kaçırılmamalı.
  • Enerji ihtiyacı için barajlar ve benzeri su altyapı projelerinin soysal ve çevresel etkileri mutlaka göz önünde bulundurulmalı.
  • Su kaynaklarının yönetiminde nehir havzası ölçeğinde, tüm dünyadan kabul gören “Entegre Havza Yönetimi” benimsenmeli.
  • Damla sulama gibi modern tarımsal sulama yöntemleri desteklenmeli, kullanımı yaygınlaştırılmalı. Diğer sektörel su kullanımı yeni teknolojilerle desteklenerek daha etkin hale getirilmeli.
  • Suyun miktarının olduğu kadar, canlılara yaşam sunabilmesi adına kalitesinin de güvenliğini sağlamak için gerekli mekanizmalar geliştirilmeli.

Su Kaynaklarının Korunması İçin Yapılması Gerkenler, konumuz hakkında daha fazla bilgiye web sitemiz üzerindeki yazılardan ulaşabilir veya bizleri arayarak kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

0530 320 06 66
0216 641 19 84

Su Kaynaklarının Korunması İçin Yapılması Gerkenler

Bir cevap yazın